Personvernserklæring

Våre kundedata oppbevares etter norsk lov, og vil ikke bli delt med eller solgt til en tredje part.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på mail eller telefon.